Meer oor Genade In Aksie

starfish1GENADE IN AKSIE is geregistreer as n NIE WINSGEWENDE Welsyns organisasie gedurende Junie 2011. GIA (Genade in Aksie) is die privaat voorsetting van die dienste wat Maureen Oosthuizen vir meer as 10 jaar aan haar ouers in Bloemfontein gebied het. Hulle was die bestuurders van Mobiele Etes vir die Bejaardes tot hulle in Mei 2011 afgetree het. Huidige Dienste sluit ondermeer die volgende in: Invordering, verpakking en uitdeel van klere, linne, nie-bederfbare voedsel en kruideniersware. Invordering en uitdeel van meubels wanneer beskikbaar. Invordering en verpakking van bederfbare voedsel soos vrugte, groente, suiwelprodukte en brood. Huisbesoeke met die doel om behoefde bepalings te doen. Gemeenskaps projekte om kinders en gesinne en bejaardes ten minste een spesiale dag per jaar te gee. Fasilitering van Dokters, tandheelkundige en apteek besoeke. GIA ontvang geen finansiele hulp van die staat of enige groot instansie nie.

Bevondsing van die dienste wat GIA aanbied is 100% afhanklik van die publiek en besighede. Omdat ons deurlopende dienste aanbied is dit noodsaaklik dat ons deurgaans donasies ontvang. Op die huidige oomblik moet ons nog per insident invorderings doen. Ons moet dringend voorraad opbou. Ons benodig huidiglik die volgende: Debietbevele om ons die nodige finansiele stabiliteit te gee. Alle tipes voedsel, bederfbaar en nie-bederfbaar, klere vir alle ouderdomme. Linneware, beddegoed en meubels asook kontant skenkings vir operasionele onkostes soos brandstof. Fasiliteite vir uitstappies van alle ouderdomme.

Sedert ons stigting het ons al die lewens van ten minste 8500 mense op 'n meerdere of mindere mate verander.

Dankie vir u ondersteuning tot dusver en in die toekoms.

320784_2219999072550_1473102124_nMaureen Oosthuizen

+27 82 894 3013
maur1203@hotmail.com

info@genadeinaksie.co.za
Posbus 1844
Bloemfontein, 9300